logo Casalina

Sporting Kampenhout hoopt dat Voetbal Vlaanderen enkele beslissingen herbekijkt

Sporting Kampenhout hoopt dat Voetbal Vlaanderen enkele beslissingen herbekijkt
Sporting Kampenhout speelt de bal rond Foto Jeroen Goolaerts Sporting Kampenhout

Bij eersteprovincialer Sporting Kampenhout zijn ze tevreden dat ze in februari misschien terug aan aan voetballen toe zijn. Toch vinden ze dat Voetbal Vlaanderen het huiswerk niet deftig heeft gemaakt en de jeugdcompetities in de steek laat. Door de voorlopig opgestelde kalender zal het zeer moeilijk zijn om jeugdtoernooien te organiseren, net dé activiteiten waaruit vele clubs hun financiën en reserves puren. Dit bovenop de huidige covid 19-crisis vinden ze bij de geel-blauwen nogal moeilijk om te verteren… Ze vrezen ook dat bij de herneming nog geen sprake kan zijn van open kantines, wat hun nu al stevige inkomstenverlies niet ten goede komt.

Voorzitter van Sporting Kampenhout, Andries Vanhoof, schreef daarom een open brief:

“In eerste plaats schreef ik die brief om onze eigen leden bewust te maken over de problematiek die nu heerst, ze moeten begrijpen wat er nu speelt. Sommigen onder hen staan misschien niet stil bij wat er achter de schermen nodig is om een club draaiende te houden. Ik heb ook gemerkt dat vele clubs positief reageren op mijn open brief, maar brengt dit een oplossing? Want iets melden aan of over Voetbal Vlaanderen lijkt soms wel op schreeuwen in de woestijn”, opent de gedreven voorzitter. “Ik ben niet vergeten dat we na de eerste coronabreak al ‘aangemoedigd’ werden om de trainingen te hervatten, zonder verdere steun. We werden als het ware met onze rug tegen de muur gezet en onze keuze en die van vele andere clubs om toch niet te hervatten, werd ons dan ook niet altijd in dank afgenomen. We zeggen als clubs veel tegen Voetbal Vlaanderen, maar daar lijkt amper gehoor aan te worden gegeven. Ze doen vele goede zaken, maar de praktische beslommeringen en de communicatie, daar is nog veel werk aan. Ik vrees trouwens dat de kans klein is dat we tegen de vooropgestelde datum in februari kunnen voetballen. We hadden voorwaarden gekoppeld aan de herneming. Zo zijn toegelaten publiek en geopende kantines een absolute voorwaarde, wat de clubs betreft. Ook de garantie om onze tornooien te kunnen organiseren, was een vraag en leek ook een belofte van Voetbal Vlaanderen. Van die voorwaarden merken we weinig of niets in de communicatie die deze week vanuit Voetbal Vlaanderen gevoerd werd. We zouden nu, met zijn allen, onze tornooien moeten afwerken op amper drie vrije weekends tijd? Moeten we dan tegen onszelf shotten misschien? Wie zou daar nu op afkomen?”, vraagt Vanhoof zich luidop af. “Onze prioriteit nummer één moet de jeugd zijn, onze jonge spelers moeten op niveau blijven. Ik vrees dat we gaan te maken krijgen met een verloren generatie als deze situatie nog lang duurt. Het is bang afwachten hoe de besmettingscijfers gaan evolueren.”

Voorzitter Andries Vanhoof Foto Sporting Kampenhout
Voorzitter Andries Vanhoof Foto Sporting Kampenhout

Hieronder volgt voor de volledigheid zijn open brief:

Beste leden, supporters, sympathisanten,…

De kogel is door de kerk! Voetbal Vlaanderen heeft haar plannen met betrekking tot de voortzetting van de competities bekendgemaakt. Wat de competitie van de eerste ploegen betreft, deze start in het weekend van 13 en 14 februari. Enkel de geplande heenronde zal afgewerkt worden en op basis daarvan zullen stijgers en dalers bepaald worden. De jeugdcompetities zouden reeds een week vroeger starten en opgesteld worden in reeksen van zes ploegen in plaats van acht. Dit laatste om grote verplaatsingen te vermijden. Concreet starten de jeugdcompetities, regionaal en interprovinciaal, op 06 februari en eindigen ze op 29 mei.

Als club zijn we uiteraard tevreden over het feit dat er zo weer wat perspectief gecreëerd wordt, hoewel het, gezien de huidige tendens in de gezondheidscijfers, verre van zeker lijkt of deze doelstelling gehaald zal worden. Wij hopen uiteraard ook dat er na nieuwjaar weer geshot mag worden maar blijven ook voorzichtig! Met een herstart, om dan een maand later weer te moeten stoppen omwille van een nieuwe piek in het aantal besmettingen, is niemand gebaat. Anderzijds, zijn we enorm ontgoocheld over de invulling van deze plannen, op zich. Wat de eerste ploegen betreft, vinden wij het allesbehalve ideaal om na een voorbereiding van amper vier weken een doorstart te maken met een ultrakorte competitie. Sportief gezien, is dit allesbehalve evident. Het behalen van een kampioenstitel is één zaak. Echter, je zou maar eens in degradatienood verkeren en op basis van amper vijftien wedstrijden een reeks moeten terugzakken. Ik kan me dan ook inbeelden dat de drie tot vier ploegen onderaan de huidige rangschikking, verre van opgezet zijn met deze gang van zaken!

Extra-sportief, dreigt dit opzet echter ook de doodsteek te betekenen voor sommige amateurclubs. Eén van de voorwaarden die door zeventig procent van de amateurclubs vooropgesteld was om met de eerste ploegen te herstarten, was het feit dat er terug onbeperkt publiek toegelaten zou worden en de kantines opnieuw zouden kunnen draaien. Of deze voorwaarden haalbaar zijn, durf ik sterk te betwijfelen. Zoals gezegd, de gezondheidscijfers van vandaag zakken nog amper en bij de beleidsmakers en virologen horen we steeds meer het signaal dat we eerder op de maand februari moeten mikken om voorzichtig te versoepelen, waaronder een heropening van de horeca. En als de horeca en de kantines dan al in februari weer open zou mogen, dan kunnen we ons best inbeelden dat meerdere supporters, ouders,… nog enige voorzichtigheid zullen hanteren en hun bezoek aan de kantine zullen beperken.

Ook de organisatie van onze ‘foot lunches’ en andere events, is waarschijnlijk nog niet meteen aan de orde, terwijl dat dit net belangrijke events zijn om de club de nodige hoogst noodzakelijke inkomsten te bezorgen. De grootste ramp dreigt echter voort te vloeien uit de voorgestelde planning van de jeugdcompetities. Zoals deze nu in de kalender opgenomen zijn, kunnen er amper of geen voetbaltornooien georganiseerd worden. Zoals eerder dit jaar reeds aangehaald, is zo’n jeugdtornooi voor ons en voor tal van andere clubs, naast het sportieve plezier, net hét evenement om het seizoen positief af te sluiten en eventuele financiële tekorten van het afgelopen seizoen dicht te fietsen. Zoals het er nu naar uitziet, zal ook dit dus niet mogelijk zijn, dit seizoen. De kans bestaat dus dat we, voor het tweede jaar op rij, deze inkomsten door onze neus geboord zien. Vorig seizoen lag het nog aan ‘overmacht’ door covid 19. In 2021 lijkt een ondoordachte beslissing van onze ‘voetballeiders’ de boosdoener te worden! Ik hoop dan ook dat Voetbal Vlaanderen op zijn minst deze keuze herbekijkt!

Wat ons betreft, heeft Voetbal Vlaanderen sowieso de unieke kans om de clubs op hun effen te laten komen, compleet gemist! Naar onze bescheiden mening, was het misschien beter de competitie voor de eerste ploegen, volledig te schrappen en te herstarten in september 2021 met dezelfde reeksindeling en de focus vooral op een verkorte jeugdcompetitie te leggen. Dit gevolgd door verschillende clubtornooien. Wat de eerste ploegen betreft, was het misschien een mogelijkheid geweest om een alternatieve competitie zoals bijvoorbeeld de Beker van Brabant te spelen en zo voorzichtig ook daar weer wat inkomsten te genereren.

Op die manier, zouden we onze jeugdspelers terug aan het voetballen krijgen, het vormpeil van onze volwassen voetballers onderhouden én misschien terug een beetje kunnen beginnen sparen. Met een inkomstenverlies van ondertussen al meer dan 110.000 euro tussen maart en november, zou dit meer dan welkom geweest zijn. Daar besliste Voetbal Vlaanderen dus anders over! De clubs zullen, indien de plannen van Voetbal Vlaanderen effectief werkelijkheid worden, weer zelf de nodige creativiteit aan de dag moeten leggen om deze nieuwe storm te overleven! Ons bestuur, medewerkers, trainers, coördinatoren, spelers,… hebben de afgelopen maanden meerdere keren hun veerkracht getoond! Ik ga ervan uit dat dit nu ook niet anders zal zijn, al wordt het elke keer lastiger!

Namens de club,
Een bezorgde voorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *