logo Casalina

Huldenberg staat voetbalclub OHR toe om uit te breiden. De eersteprovincialer verrichtte al prima transferhuiswerk.

Huldenberg staat voetbalclub OHR toe om uit te breiden. De eersteprovincialer verrichtte al prima transferhuiswerk.
Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven op de uitgekozen locatie in Neerijse

De gemeenteraad van Huldenberg besliste onlangs om een containerpark, gemeenteloods en multifunctioneel buitensportterrein op één site uit te bouwen. Aangezien het een ingrijpend en complex infrastructuurdossier is, licht burgemeester Danny Vangoidtsenhoven dit graag toe. Ook voetbalclub OHR Huldenberg is blij dat hun jarenlange eis op het punt staat om ongewilligd te worden, daarbuiten deden ze al flink hun huiswerk qua in- en uitgaande transfers.

“Naast de vraag van EcoWerf om een nieuw containerpark te bouwen in Huldenberg onderzoekt het gemeentebestuur of dit niet dé kans is om de gemeentelijke loods en het multisportterrein te bestemmen”, opent burgemeester Vangoidtsenhoven. “Ongeveer twee jaar geleden kwam EcoWerf vragen om een plaats te zoeken voor een containerpark in de buurt van Wolfshaegen-Neerijse. Het plan om de gemeentelijke loodsen en een multifunctioneel sporterrein te bouwen keurden de gemeenteraadsleden goed in het beleids- en meerjarenplan.”

Eersteprovincialer OHR Huldenberg mag dromen van uitbreiding. De terreinen op de hoek tussen de Langestraat en de Kleine Puystraat in Neerijse werden als de meest geschikte locatie aangeduid.

“Daarnaast kampt voetbalclub OHR al langer met capaciteitsproblemen op de sites in Huldenberg en Ottenburg. Deze laatste site zal op termijn een andere bestemming krijgen in kader van de dorpskernvernieuwing aldaar. Naast het voetbal zijn er nog vragen naar andere buitensporten, waar we nu in alle openheid kunnen naar polsen bij de buurtbewoners. Door het samenbrengen van deze drie uitdagingen wil het college een duurzame oplossing zoeken op lange termijn. De inplanting van deze site op het weidse en mooie plateau tussen Leefdaal en Neerijse is de volgende uitdaging. Het ontwerp zal rekening houdend met het reliëf en alle constructies discreet in het landschap integreren. Voor de verlichting van de sportterreinen zullen enkel de nieuwste technologieën voldoen”, vervolgde de burgervader. “Vooruitblikkend op het afgewerkte complex zijn we gelukkig met deze eerste stap, wetende dat de sportende inwoners en de containerparkbezoekers er enorm op vooruit gaan.”

OHR Huldenberg is al verschillende jaren vragende partij om een nieuwe site.

“Zowel de site in Huldenberg als deze in Ottenburg zijn reeds ongeveer dertig jaar oud en totaal niet meer aangepast aan de noden van deze tijd en al zeker niet aan de noden van een voetbalclub met zeshonderd leden, die zijn jeugdwerking op een hoger niveau wilt tillen. Onze beperkte infrastructuur is onder andere één van de belemmeringen waardoor dit de voorbije jaren niet gelukt is. Ook was het steeds een heikel punt dat wij onze eigen supporters, maar ook de bezoekende (jeugd)ploegen en hun supporters niet op de gepaste manier konden ontvangen. Dit uitte zich onder meer door een te kleine parking, een te kleine kantine, geen overdekte zit- en of staanplaatsen. Dit alles hebben we kenbaar gemaakt aan de gemeente en die is er mee aan de slag gegaan. Verschillende sites werden door hen, in overleg met andere instanties, afgetoetst en uiteindelijk is de site in Neerijse uit de bus gekomen”, wist sportief verantwoordelijke Robby Hernalsteen.

De U13 B van OHR Huldenberg in hun natuurlijke habitat
De jeugd van OHR Huldenberg, zoals hier de U13 B, zal over enkele jaren kunnen genieten van de nieuwe site

OHR heeft voorbije week voor de eerste keer samengezeten met de gemeente en ze hebben hun wensen kenbaar gemaakt.

“Het is nu aan de gemeente om deze wensen concreet uit te werken, uiteraard rekening houdend met de andere functies die deze site zal krijgen zoals een containerpark, een gemeentelijke loods, maar ook mogelijkheden voor andere sporten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een nieuwe site een groot pluspunt zal zijn voor de verdere groei van onze club.” Een begindatum voor de bouwwerken is er nog niet.

Naar volgend jaar toe verrichte OHR al verschillende in- en uitgaande transfers.

De broers Mattias en Michiel Devijver werden achteraan herenigd. Middenvelder Art Meylemans, die in Huldenberg woont, komt over van reeksgenoot Sporting Kampenhout. Spits Brian Roekens maakt de omgekeerde beweging en vertrekt van OHR naar Kampenhout. Max Helsloot komt over van de jeugd. Spits Cédric Daems gaat naar ERC Hoeilaart en middenvelder Jason Van der Merwe gaat studeren in Engeland.

Bierbeeks kapitein Michiel Devyver wordt herenigd met broer Mattias bij OHR
Bierbeeks kapitein Michiel Devyver wordt herenigd met broer Mattias bij OHR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *