logo Casalina

VS Kortenaken en SK Waanrode voorlopig niet onderweg naar fusie

VS Kortenaken en SK Waanrode voorlopig niet onderweg naar fusie
De terreinen van SK Waanrode anno 2023-2024 beeld SK Waanrode

Derdeprovincialer VS Kortenaken en vierdeprovincialer ondertekenden begin 2022 een intentieverklaring tot fusie van beide clubs. Gezien VSK zich momenteel op zonevreemd terrein bevindt, is dat op lange termijn geen optie. Op de locatie van SK Waanrode, op de Steenbergstraat, lijkt het voorlopig te krap qua parkeermogelijkheden en omsluiting. Gezien deze ontwikkelingen ziet het ernaar uit dat beide teams nog even zullen blijven bestaan.

“VS Kortenaken ligt op zonevreemd terrein momenteel, het Agentschap van Natuur en Bos tolereert deze situatie momenteel nog. Dat zou lopen tot 2026 of 2027, maar dat staat niet in steen gebeiteld. Er kunnen dus voorlopig nog sportieve activiteiten worden toegestaan. Zij moeten op zoek naar een andere locatie”, klonk het bij schepen van sport in Kortenaken Guy Vandebergh (N-VA). “SK Waanrode heeft wel een terrein van drie hectaren dat goed ligt, maar op logistiek en capaciteitsvlak wordt het moeilijk om er een fusieclub onder te brengen. Onlangs hebben we een kostenloze studie verricht die dat aan het licht bracht. We schreven als gemeente een studie en een ruimtelijk uitvoeringsplan uit om drie mogelijke locaties voor de nieuwe fusieclub te bestuderen, onder andere de locatie in Waanrode. Indien het daar komt, is het goedkoper daar de terreinen er eigendom zijn van de kerkfabriek en dus al deels van de gemeente. Als het op een ander domein komt, dan kan er al snel sprake zijn van aankoop van gronden of kan het zijn dat een landbouwzone eventueel in recreatief gebied verandert”, besluit schepen Vandebergh.

Het RUP werd goedgekeurd op de gemeenteraad en de gemeente gaat over tot openbare aanbesteding. Het zal ten vroegste vanaf de herfst van 2024 duidelijk worden waar de eventuele nieuwe fusieclub zich zou vestigen en hoeveel het zou kosten. Deze centrale sportzone moet ruimte bieden aan drie volwaardige voetbalterreinen bestaande uit één kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden, maar ook aan moderne faciliteiten. Die zullen bestaan uit onder andere omgevingsaanleg met ruimte voor toeschouwers, dug-outs, uitloopzones, verlichting, afsluitingen en ballenvangers.

Voor VSK was de intentieverklaring van begin 2022 heel duidelijk naar alle partijen toe. Zodra er een haalbaarheidsstudie is die aantoont dat er een locatie is die de noden van de toekomstige club kan invullen, zullen de clubs het seizoen erna overgaan tot een fusie. Kortenaken heeft naast zijn eerste ploeg ook nog ongeveer 300 jeugdspelers. 

“Van zodra er een haalbaarheidsstudie is die aantoont dat er een locatie is die de noden van de toekomstige club kan invullen, zullen de clubs het seizoen erna overgaan tot een fusie. Momenteel is er een studie die aantoont dat de locatie Steenberg in Waanrode ontoereikend is om aan de noden van de toekomstige club te voldoen. Zodoende is een fusie nog niet dadelijk aan de orde en elke club lijkt voorlopig zijn eigen koers te blijven varen. Het Lokaal bestuur Kortenaken heeft op de gemeenteraad van 25 januari dan ook de beslissing genomen tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij alternatieve locaties die voldoen aan de wensen in de gemeente opnieuw in kaart gebracht worden. De gemeente wil op termijn samen met de clubs een locatie voorzien die beantwoordt aan de huidige noden van een voetbalclub. Van zodra deze fase doorlopen is en er hopelijk zo snel mogelijk een geschikte locatie kan gevonden worden, zal alles terug opgestart worden om de fusie verder voor te bereiden door VS Kortenaken en de andere partijen zoals in de intentieverklaring”, weerklonk het bij de geel-zwarten. “Vanuit VS Kortenaken willen we wel al benadrukken dat het huidige gemeentebestuur positief en constructief meedenkt aan een oplossing op korte of middellange termijn. We hopen alleen maar dat na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 als de teerlingen opnieuw gegooid zijn, dat elke politieke strekking mee blijft werken aan dit project waar dan ook, om het voetbal in Groot-Kortenaken een toekomst te geven die ze verdient”, klonk het namens het bestuur van derdeprovincialer VS Kortenaken.

Regiosport tekent paraat bij VS Kortenaken
Regiosport tekent paraat bij VS Kortenaken

Bij SK Waanrode kijken ze de kat uit de boom en kijken ze voorlopig naar zichzelf. De geel-donkerblauwen van Waanrode beschikken alleen over een eerste ploeg en een reserventeam.

“Wij zitten safe, we hebben terreinen gelegen in recreatief en dus goedgekeurd gebied. VSK zou wegmoeten van hun velden. Een fusie is voor ons eerlijk gezegd op dit moment minder nodig. We zijn met een nieuw bestuur keihard aan het werken om SK Waanrode terug op de kaart aan het zetten”, aldus voormalig T1 en nieuwe voorzitter Rudy Stok. “Het kan allemaal nog even duren en hierin wachten we op een signaal van de gemeente, maar ze zijn op zich positief met dit dossier bezig. We sluiten niet uit dat we willen samenwerken met VS Kortenaken, maar langs de andere kant willen we misschien ook als team blijven bestaan. We hopen binnen dit en enkele seizoenen terug in derde provinciale te staan”, vervolgde hij. “In het ruimtelijk uitvoeringsplan staat trouwens dat er plaats moet worden geboden aan drie velden, dat is misschien wat veel als je ziet dat een club zoals Hoegaarden met zijn vele jeugdteams het kan met twee velden en een kleiner pleintje. Ik vind trouwens dat het bedoeld moet zijn voor de voetbaljeugd uit Kortenaken en niet uit andere gemeentes.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *