logo Casalina

G-Tofsportkampen bieden kinderen met beperking sportieve zomervakantie

G-Tofsportkampen bieden kinderen met beperking sportieve zomervakantie
G_Sportspetters in Leuven

Leuven organiseerde deze zomer in samenwerking met lokale sportverenigingen opnieuw Tofsportkampen voor kinderen en jongeren met een beperking. Het gaat om zowel kampen exclusief voor deze doelgroep, als kampen waar kinderen met en zonder beperking zich samen uitleven. De stad kan tevreden terugkijken op een geslaagde tweede editie met bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers.

Elk kind heeft recht op een verrijkende en zinvolle tijdsbesteding, zowel voor als na school, tijdens weekends en schoolvakanties. Daarom ontwikkelde stad Leuven in nauwe samenwerking met verschillende sportclubs een uitgebreid vrijetijdsprogramma ​ voor kinderen en jongeren met verschillende behoeften en capaciteiten.

Vorig jaar organiseerde de stad, in samenwerking met lokale sportverenigingen, voor het eerst Tofsportkampen voor kinderen en jongeren met een beperking. Er stonden toen vijf kampen voor kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen, verstandelijke of fysieke beperkingen op het programma. Dat er meteen al 55 deelnemers waren, werd toen als een klein succes ervaren.

Verdubbeling
​“Dit jaar bouwden we voort op dat succes door ons programma uit te breiden naar maar liefst acht kampen. Het waren zowel kampen specifiek voor kinderen met een beperking als inclusieve kampen waar kinderen met en zonder beperking samen sporten”, zegt schepen van sport Johan Geleyns. “Het aantal deelnemers verdubbelde bijna, naar 105 jongeren. Ouders van kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen of autisme vinden dus makkelijker de weg naar ons aanbod. Bovendien participeerden ook jongeren zonder zorgnood aan deze kampen. Door deze inclusieve werking stijgt ook het begrip en het inlevingsvermogen naar elkaar toe, wat we alleen maar kunnen toejuichen.”

G-atletiek in Leuven
G-atletiek in Leuven floreert

Ruimte voor groei
Het aanbod dit jaar omvatte onder andere een kamp voor volwassenen met verstandelijke beperkingen, een inclusief kamp voor blinden en slechtzienden, evenals een kamp voor doven en slechthorenden. “We denken dat er ruimte is om ook de volgende jaren nog verder te groeien. We bereiken zeker nog niet de volledige potentiële doelgroep. Maar we zijn hoopvol dat ons voortdurende engagement en samenwerking met partners dit in de toekomst verder mogelijk zal maken”, gaat schepen Geleyns verder.

Nog inclusievere Tofsportkampen
​“We zijn trots op de aanzienlijke vooruitgang die we boekte in het faciliteren van inclusieve sportervaringen voor kinderen binnen onze reguliere Tofsportkampen. Zoiets ​ kan een stad uiteraard niet alleen. Het is de verdienste van gezamenlijke inspanningen. We konden erop rekenen dat onze Leuvense sportclubs extra ondersteuning boden waar nodig. Ook de ouders speelden een belangrijke rol. Zij reikten vanuit hun expertise vaak oplossingen aan voor de meer praktische uitdagingen.”

Iedereen aan het sporten
De stad is vastberaden om de komende jaren lokale sportclubs te blijven inspireren om zowel exclusieve als inclusieve Tofsportkampen te organiseren, die toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of mogelijkheden. Het gedeelde doel blijft het bieden van een gevarieerd en toegankelijk zomeraanbod voor sportieve enthousiastelingen.

“Naast de G-Tofsportkampen organiseert en ondersteunt de stad nog heel wat andere activiteiten voor personen met een beperking, zoals het Jeugdsportfeest voor kinderen met een beperking, Sportdag in de kijker, Sportprikkels, powerchair sporten… Hiermee hopen we nog meer mensen met een beperking aan het sporten te zetten. Want Leuven is een sportstad voor élke inwoner”, besluit schepen Geleyns.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *