logo Casalina

Het WK wielrennen bekeken door de overheid, enkele parlementaire vragen beantwoord!

Het WK wielrennen bekeken door de overheid, enkele parlementaire vragen beantwoord!
De voorstelling van het WK wielrennen in Leuven, Ben Weyts met een zwart-geel-witte wieleroutfit en ook burgemeester Ridouani

Vlaanderen vormt binnenkort tussen 19 en 26 september het epicentrum van het WK wegwielrennen 2021. Op 19, 20 en 22 september worden de tijdritten beslecht op de wegen tussen Knokke-Heist en Brugge. Op 24, 25 en 26 september is het de beurt aan Leuven, waar de wereldtitels van de wegwedstrijden zullen worden verdeeld. Daarbij is het parcours voor de mannelijke profs en beloften en de vrouwelijke profs een combinatie van een rit in lijn, die telkens vertrekt in Antwerpen, met enkele plaatselijke lussen in en rond Leuven. Carmen Ryheul (Vlaams Belang) stelde onlangs een parlementaire vraag daaromtrent aan ministers Jan Jambon, Ben Weyts, Zuhal Demir (allen N-VA) en Benjamin Dalle (CD&V). Weyts gaf antwoord.

Al deze WK-wedstrijden staan opnieuw garant voor urenlange spetterende tv-beelden, die de Vlaamse Regering een unieke kans bieden om Vlaanderen tijdens de live-uitzendingen zowel uit cultureel, toeristisch, als sportief oogpunt wereldwijd op een positieve wijze in beeld te brengen en te promoten.

Welke initiatieven zal de Vlaamse Regering nemen om op de wedstrijddagen Vlaanderen langs de verschillende wedstrijdtrajecten tijdens de live-uitzendingen wereldwijd te promoten en in beeld te brengen?

“Eerst en vooral hebben we van bij aanvang enkele eisen gesteld naar het lokaal organisatiecomité voor wat betreft het parcours, een uniek concept met vier gaststeden. Wat geen evidentie is voor een WK wielrennen dat meestal gecentraliseerd wordt rond één gaststad. Door dit unieke concept kunnen we met Brugge, Antwerpen en Leuven drie kunststeden in beeld brengen, kunnen we onze kunst promoten en kunnen we een Flandrienparcours tonen aan de fietsfanaten over de hele wereld door een unieke flandrienlus te voorzien, aanvullend op het klassieke lokale circuit in de aankomststad van de wegrit.

Daarnaast werkt Toerisme Vlaanderen/VisitFlanders ook aan een communicatiestrategie om de boodschap die we via dit WK willen uitstralen te verspreiden via zijn internationale netwerk. In samenwerking met het lokaal organisatiecomité werd een mooie promospot gemaakt over WK 2021, waarin prachtige beelden van de verschillende Vlaamse troeven werden verwerkt. Deze spot werd reeds aansluitend op diverse Worldtourkoersen vertoond op verschillende internationale zenders. Er werd ook een draaiboek opgemaakt in functie van de uitzending van het WK Wielrennen, waarin we vanuit de verschillende betrokken Vlaamse administraties, belangrijke ‘Points of Interest’ hebben meegegeven die we zeker in de uitzending willen verwerkt zien. Hierin is ook telkens de nodige duiding bij opgenomen, zodat dit ook kan terugkomen in de verhaallijn van de commentatoren. Er werd geen kans onbenut gelaten om van dit WK een prachtige promosport voor onze regio te maken”, reageerde Weyts.

Werden daaromtrent reeds afspraken gemaakt tussen de Vlaamse Regering en de VRT, die zal instaan voor de beeldopnamen?

“De afspraken tussen de Vlaamse regering en VRT liggen vast in de beheersovereenkomst. Hierin wordt bepaald dat VRT aandacht heeft voor een diversiteit aan sporten gezien hun verbindende werking tussen de Vlamingen. De VRT bepaalt autonoom haar programmering. Dat geldt ook voor het aanbod in het kader van dit sportevenement. LOC Flanders 2021 is het organisatiecomité van het WK Wielrennen 2021 en is de partner van de VRT in deze. De VRT zal alle wedstrijden van het WK Wielrennen 2021 capteren en een aanbod voorzien via televisie, via radio en online. Zoals hierboven aangegeven, bezorgden we onze input rond de ‘Points of Interest’ voor opname in het draaiboek van de uitzending. Dit gebeurde in overleg tussen het LOC, Toerisme Vlaanderen/EventFlanders, Sport Vlaanderen en Sporza. Die laatste zal de broadcasting op zich nemen”, antwoordde de Vlaams minister van Sport.

De WK-omlopen in het tweede deel van de kampioenschappen
De WK-omlopen in het tweede deel van de kampioenschappen

Overweegt de Vlaamse Regering om de inwoners langs de verschillende wedstrijdtrajecten, alsook de gemeentebesturen op wier grondgebieden de wedstrijdtrajecten zijn gelegen, te stimuleren om op de wedstrijddagen zoveel mogelijk Vlaamse vlaggen uit te hangen om de Vlaamse identiteit tijdens de live-uitzendingen te beklemtonen? Zo ja, op welke wijze en wanneer wil men de bevolking en lokale overheden daartoe stimuleren?

“Vanuit Vlaanderen zullen we ervoor zorgen dat we op en langs het parcours onze branding optimaal in beeld zullen brengen. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt met het lokaal organisatiecomité (LOC). Het logo dat gevoerd wordt in het kader van evenementen die ondersteund worden via EventFlanders, is het gekende logo ‘Flanders, state of the art’, met de gestileerde leeuw uit het logo van de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt het ondersteunende logo gebruikt van Sport Vlaanderen (in geel-zwarte variant), aangezien het om een internationaal sportevenementen gaat. Het LOC zorgde voor een brandbook voor de verschillende partners en gaststeden, die ervoor zullen zorgen dat hun straten thematisch ingekleed worden om het WK ‘Flanders 2021’ extra in de verf te zetten. Er worden op dit ogenblik geen concrete vlaggenacties gepland vanuit de Vlaamse overheid. Het staat andere organisaties natuurlijk vrij om hierrond initiatieven te nemen”, klonk het.

Een hoofdstukje Covid 19 en al dan niet gevolgen voor het WK wielrennen 2021 is eveneens aan de orde.

Werd dit WK-evenement en het internationaal belang ervan door de minister-president namens de Vlaamse Regering reeds onder de aandacht gebracht van het COVID-19-Overlegcomité? Dit zodat onaangename lastminuteverrassingen vanuit voormeld comité, die een negatieve impact op dit Vlaams mega-event zouden kunnen hebben, koste wat kost worden voorkomen of minstens tot een minimum worden beperkt? Zo ja, wanneer is dat gebeurd en wat was de reactie binnen het Overlegcomité?

“In het kader van het WK Veldrijden in Oostende, voorbije januari, werd reeds nauw samengewerkt tussen alle betrokkenen zodat dit in de best mogelijke omstandigheden kan verlopen. Het WK Wielrennen vindt eind september plaats. We gaan er vanuit dat er op dat moment geen restricties meer gelden. Uiteraard zullen we samen met het LOC, Sport Vlaanderen en Events Flanders alles nauw alles opvolgen en de voorzorgsmaatregelen nemen. Momenteel brengen we de acties en geplande locaties in kaart waar grotere aantallen mensen zullen samenkomen en zal een COVID-draaiboek worden opgesteld voor dit topevenement. Hier wordt nu reeds mee gestart om dit tijdig en grondig te kunnen voorbereiden om last-minute aanpassingen te vermijden.”

Wat met de toegankelijkheid langs de wedstrijdtrajecten voor de eigen Vlaamse bevolking indien Vlaanderen tegen eind september 2021 een voldoende hoge en veilige vaccinatiegraad zal hebben bereikt? Zou de Waalse en Brusselse regio op dat ogenblik qua vaccinatiegraad nog achterblijven? Zijn daaromtrent vanuit Vlaanderen door de minister-president reeds scenario’s aangereikt op het COVID-19-Overlegcomité?

“In de aankondigingen over de geplande versoepelingen zijn ook procedures voorzien om massabijeenkomsten mogelijk te maken vanaf half augustus. Vanuit Europa wordt hier ook een coronapas voor ontwikkeld. Dit moet het mogelijk maken om verplaatsingen tussen regio’s en landen en deelname aan massa-events op een covid-veilige manier te laten doorgaan.”

Wat met buitenlandse wielerliefhebbers die dan vanuit zowel Europese, als niet-Europese landen naar Vlaanderen willen afzakken om de WK-wedstrijden live bij te wonen? Zijn daaromtrent vanuit Vlaanderen door de minister-president reeds scenario’s aangereikt op het COVID-19-Overlegcomité?

“Binnen de Europese Unie zal de coronapas wellicht voor een oplossing kunnen zorgen. Inreizen vanuit derde landen, zal nog bekeken worden in functie van de verdere evolutie van de pandemie in de komende maanden. We volgen dit echter op de voet op”, besloot Weyts het epistel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *