logo Casalina

Een eerste rondetafel voor ‘meer vrouwen aan het stuur in de sport’

Een eerste rondetafel voor ‘meer vrouwen aan het stuur in de sport’
Meer vrouwen aan het sporten, maar ook meer vrouwen in het bestuur!

Sport Vlaanderen neemt de handschoen op om het aandeel vrouwen in alle lagen en aspecten van de sportwereld te vergroten. Een eerste doelstelling is om sportfederaties te helpen om vrouwen aan te stellen in leidinggevende posities, als bestuurder, maar ook om het aantal vrouwelijke officials en trainers de hoogte in te krijgen. Een eerste stap was een grondige bevraging van de sportfederaties. Een tweede stap volgt vandaag: Op internationale vrouwendag organiseren Women on Board en Game Changers een rondetafel in opdracht van Sport Vlaanderen, met de bedoeling om sportfederaties en -organisaties, beslissingsnemers en experten samen te brengen en de volgende stappen te kunnen bepalen. Er komen vele stemmen aan bod, zoals die van ex-topsporters en Game Changers Kim Gevaert, Ann Wauters, Evi Van Acker en Tia Hellebaut, maar ook die van Bob Verbeeck en Cédric Van Branteghem.

Te weinig vrouwen in leidinggevende functies

Cijfers tonen aan dat vrouwen 41% van de leden uitmaken in sportclubs in Vlaanderen. In bestuursfuncties is de situatie heel anders. In sportclubs bedraagt het aandeel vrouwen in bestuursfuncties 26%, bij de sportfederaties slechts 16%. Dat is te weinig, en daar wil Sport Vlaanderen samen met de sportsector iets aan doen. Een eerste stap was een grondige bevraging naar de stand van zaken en ambities van de gesubsidieerde sportfederaties. De volgende stap is een rondetafel met de sector, waarin de verschillende aspecten van dit belangrijke thema aan bod komen.

‘Ik ben heel trots dat we vanuit de Game Changers verschillende sectoren kunnen samenbrengen’, zegt Game Changer en ex-topbasketspeelster Ann Wauters. ‘Allemaal delen we de ambitie om meer vrouwen op sleutelposities te krijgen binnen de sportwereld.’

Een open debat in zeven gangen

De eerste rondetafel over vrouwen aan het stuur in de sportsector vindt vanavond plaats in de KMPG Offices in Zaventem. Het publiek bestaat vooral uit vertegenwoordigers van de sportfederaties en -organisaties. De sprekers komen van binnen en buiten de sportsector. Aan het woord komen trainers, bestuurders, (ex-)topsporters, sportfederaties, onderzoekers en eventorganisatoren. Elke Jeurissen (Fierce Ladies) modereert.

Het thema ‘meer vrouwen aan het stuur in de sport’ komt via zeven belangrijke invalshoeken aan bod, telkens met verschillende gesprekspartners. De sprekers belichten onder andere de opleidingen tot trainers, bestuurders en officials, de rol van sponsors en organisatoren, de impact van regelgeving, en de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen.

‘De rondetafel brengt op een unieke manier topsporters en liefhebbers van sport samen. Ik verwacht een namiddag met ideeën, inspiratie, dynamiek en creativiteit’, zegt Trees Paelinck, general manager van Women on Board. ‘Alle deelnemers kunnen een rol spelen en verantwoordelijkheid nemen zodat ‘meer vrouwen aan het stuur in de sport’ een grote sprong voorwaarts maakt.’

Zeventig procent van de sportfederaties wil meer vrouwen op centrale posities om haar werking te verbeteren.

De bevraging die Idea Consult in opdracht van Sport Vlaanderen uitvoerde bij de sportfederaties, was een belangrijk vertrekpunt voor toekomstige plannen en ambities. Ze brengt ontbrekende data in kaart en geeft inzicht in lopende of overwogen beleidsinitiatieven van sportfederaties. Tegelijkertijd geeft de bevraging aan wat de motivatie is van sportfederaties en welke hindernissen ze daarin ondervinden.

‘Maar liefst zeventig procent van de sportfederaties geeft aan dat ze graag meer vrouwen wil op centrale posities om haar werking te verbeteren’, zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen. ‘We zetten daarom onze bestaande ondersteuningsinitiatieven voor sporters, trainers, bestuurders en evenementorganisatoren met volle overtuiging voort, en nemen vandaag met de organisatie van dit netwerkmoment en de start van een pilootproject waarin we verschillende sportfederaties concreet gaan ondersteunen, een belangrijke volgende stap.’

Die ondersteuning zal vertrekken van een specifieke analyse van elke sportfederatie. Daarna zal de federatie geholpen worden om nieuwe initiatieven in gang te zetten. Dat gebeurt met IDEA Consult, RoSa en Centrum Ethiek in de Sport.

Geef een reactie