logo Casalina

Grootste onderscheiding voor Gymclub De Gympies Keerbergen op kwaliteitsaudit

Grootste onderscheiding voor Gymclub De Gympies Keerbergen op kwaliteitsaudit
De trainers scoorden goed bij de Gympies Keerbergen

Gymclub De Gympies uit Keerbergen heeft haar vierjaarlijkse audit afgerond met een schitterend resultaat. De club behaalde het Quality for Gymnastics-label (Q4Gym) met een score van 90 %. Daarmee wordt het resultaat van vier jaar geleden (82 %) ruimschoots overtroffen.

“Het is best een pittige oefening, zo’n audit. Werkelijk alle aspecten van de club worden grondig doorgelicht: het algemeen beleid, de interne en externe communicatie, clubsfeer en clubcultuur, strategische planning, budgetcontrole, opleidingsniveau van de lesgevers, sporttechnische organisatie, enz.”, licht voorzitster Ilse De Smedt toe.

Grondig impliceert bijvoorbeeld dat alles ook gestaafd moet worden. In een eerste fase gebeurt dat via een online instrument. In een tweede fase volgt een bespreking met de auditeur van de federatie. “Die bespreking is zeer constructief verlopen, met aandacht en waardering voor wat goed loopt, en inspiratie en concrete tips voor mogelijke verbeteringen. Erg stimulerend en motiverend!”

Van onderscheiding naar grote onderscheiding

De opmerkelijk stijging van de score (van 82 naar 90 %) is volgens de club te verklaren door twee zaken: de verdere professionalisering van het trainerskader en de bonuspunten die werden toegekend voor twee innovatieve projecten die door de club werden ingediend.

Professionalisering

“De audit van 2018 heeft ons aangespoord om verder in te zetten op opleiding en professionalisering van ons trainersteam. Recent werd een derde trainer professioneel in dienst genomen. Daarnaast organiseren we regelmatig interne bijscholingen en workshops, maar ook officiële trainersopleidingen in samenwerking met GymFed Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool (VTS). Begin juli van dit jaar werd voor de derde keer een opleiding Initiator Gymnastiek ingericht in Keerbergen. Al deze inspanningen hebben duidelijk geloond: de opleidingsgraad van het trainersteam is sinds de vorige audit van 2018 met 21 % gestegen.

Alle geauditeerde clubs kunnen ook extra bonuspunten verdienen door ‘Uitzonderlijke en innovatieve projecten’ in te dienen. De club diende twee projecten in, die in de club reeds geïmplementeerd zijn: het project ‘leerlijn’ binnen het luik ‘Sportieve Basiswerking’ en het project ‘Trainers Corner’ binnen het luik Clubmanagement.

Leerlijnen

Het project ‘Leerlijn’ is een rechtstreeks gevolg van de sterke groei van de club. Voor verschillende disciplines worden twee tot soms zelfs vier parallel-lessen ingericht: lessen in dezelfde discipline voor dezelfde leeftijdsgroep die door verschillende lesgevers worden gegeven. Een gedetailleerde leerlijn met voorbeelden van oefenstof moet ervoor zorgen dat die parallel-lessen inhoudelijk op elkaar afgestemd zijn en dat er een logische groeilijn zit tussen de verschillende leeftijdsgroepen binnen één discipline. “De leerlijn is niet bedoeld als ‘opgelegd werk’ maar eerder als inspiratiebron voor jongere lesgevers met minder ervaring. Het uiteindelijke doel is verhoging van de kwaliteit van de lessen,” verduidelijkt Geert Verstreken, die de leerlijn heeft uitgewerkt.

Trainers Corner

Het tweede project dat met bonuspunten beloond werd, is de ‘Trainers Corner, een intranet voor de trainers. “Op dit platform kunnen onze trainers alle informatie netjes gecentraliseerd terugvinden: gedeelde bestanden van interne vormingen, info over activiteiten, de stand van de inschrijvingen, taakverdelingen, enzovoort. Hiervoor maken we dankbaar gebruik van de fantastische aanbiedingen van Socialware”, licht initiatiefnemer Wouter Penninckx toe. Socialware biedt verenigingen een betaalbare toegang tot softwareprogramma’s en werkt hiervoor samen met grote spelers zoals Adobe, Cisco en Google. “Zo konden we Google Workspace aanschaffen voor een spotprijsje.”

Beide projecten van de Gympies werden gewikt en gewogen door de auditcommissie en leverden 2 x 200 extra punten op.

De Gympies trekken de kaart van de jeugd
De Gympies trekken de kaart van de jeugd

Kwaliteit boven kwantiteit

Verder blijkt uit de audit opnieuw dat De Gympies met bijna 1.300 actieve leden de grootste gymclub van het land is. “Het is nooit een doel op zich geweest om de grootste te zijn of te worden, maar het is wel een heel fijne erkenning voor de vele vrijwilligers die deze club dragen. We hebben altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in alle lessen die we inrichten. Technisch onderbouwd, en tegelijk plezierig en enthousiasmerend voor de kinderen. De enorme groei van de club is er een logisch gevolg van. Het is in de eerste plaats een pluim voor onze lesgevers”, aldus de voorzitster.

De kostprijs van deze audit bedraagt 850 euro en wordt volledig gesubsidieerd door het Jeugdsportfonds van de Vlaamse Overheid en Gymfed. Als toemaatje zal aan de club begin oktober ook een subsidiebedrag toegekend worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *