Privacybeleid

Laatste update: 23-08-2020

Dit is de Privacy verklaring van Stefan Van de Weyer, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Villastraat 4, 3120 Tremelo, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0818.423.147 (hierna: REGIOSPORT).

REGIOSPORT vindt uw privacy uiterst belangrijk en doet zijn uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke maatregelen die REGIOSPORT neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en anderzijds welke rechten u heeft als betrokkene.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door REGIOSPORT. U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

Stefan.vdw@gmail.com
+32 479 88 22 97
Villastraat 34, 3120 Tremelo

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

REGIOSPORT verwerkt de volgende categorie├źn persoonsgegevens:
Contactgegevens (zoals o.a. uw naam, voornaam, E-mail adres, thuisadres, maatschappelijke zetel etc.)

 • Voor welke doelen worden de persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden met de volgende rechtsgronden:

Doel: om een correcte dienstverlening mogelijk te maken
Rechtsgrond: contractuele noodzakelijkheid

 • Waarvoor komen de persoonsgegevens vandaan?

REGIOSPORT verwerkt louter de persoonsgegevens die u meegedeeld heeft in het kader van onze dienstverlening.

 • Aan wie maken wij uw gegevens over?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door REGIOSPORT.

Wel doet REGIOSPORT een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ITC-ondersteuning etc. in welk kader deze derden toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is heeft REGIOSPORT met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van Stefan Van de Weyer de gegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Daarnaast geeft REGIOSPORT uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer hiertoe wettelijk verplicht.

 • Hoelang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, doch in ieder geval nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

 • Welke rechten heeft U als betrokkene?

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft u als betrokkene de volgende rechten in verband met uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage
 • Het recht op verbetering of aanpassing
 • Het recht op het wissen
 • Het recht op beperking
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om uw toestemming tot verwerking in te trekken

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een aanvraag aan de verwerkingsverantwoordelijke met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van een bewijs van uw identiteit om u te kunnen identificeren:

Stefan.vdw@gmail.com
+32 479 22 88 97
Villastraat 34, 3120 Tremelo

 • Geautomatiseerde besluitvorming

REGIOSPORT verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

 • Vragen en klachten

Wanneer u vragen of klachten heeft kan u deze aan ons overmaken via de volgende contactgegevens:

Stefan.vdw@gmail.com
+32 479 22 88 97
Villastraat 34, 3120 Tremelo

U heeft als betrokkene bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 1. Wijzigingen

REGIOSPORT behoudt zich het recht voor om deze verklaring ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.